Opći uvjeti poslovanja tvrtke Geosplet d.o.o.

1. Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja definiraju uvjete usluga, koje izvodi poduzeće Geosplet (u daljnjem tekstu nastupa kao prodavač) do kupca usluga (u daljnjem tekstu nastupa kao korisnik). Navedene su uzajamne obveze između prodavača i korisnika.

2. Naziv poslovnog registra

Naziv poslovnog registra je GPS LISTINGS (u daljnjem Online registar), operator i vlasnik je poduzeće Geosplet d.o.o.

3. Sadržaj prodavčevih usluga

Predmet ugovora je unos i održavanje korisnikovih podataka i sadržaja ( u daljnjem tekstu sadržaj ) u Online registru i isporuka njegovog sadržaja upravljačima digitalnih karata i drugih usluga ( u daljnjem tekstu platforme). Kod potpisa ugovora partneri se dogovore o listi platforma, kojima prodavač proslijedi korisnikove sadržaje. Korisniku je također omogućen izravan i neograničen pristup do online registra. Poslije upisa korisnikovih sadržaja u online registar, prodavač proslijedi sadržaje u elektronskom obliku platformama.

Za ažuriranje sadržaja u online registru, korisnik upotrebi korisničko ime i lozinku.

Prodavač svakih 12 mjeseci upozori korisnika, da provjeri i ažurira svoj, eventualno izmijenjeni sadržaj. Promjene sadržaja proslijede se upravljačima usluga.

Platforme, kojima prodavač proslijedi korisnikov sadržaj, navedeni su na web stranici www.geosplet.com.

Platforme, koji prihvate sadržaj, mogu se tijekom izvođenja ugovorenih usluga promjeniti ili zamijeniti. U tom slučaju prodavac obavjesti korisnika.

Platforme nadograđuju i održavaju sadržaj korisnika u formiranim bazama, prema svojim uvjetima. Prodavač nema utjecaja na raspored objavljivanja sadržaja korisnika u bazama podataka platforma.

Platforme neovisno odlučuju o korištenju sadržaja, koje upravljaju i objavljuju. Korisnik ima mogućnost samo upoznati uvjete pojedinih platformi, kojima će biti upućeni njegovi sadržaji. Njihovi uvjeti su navedeni na web stranicama platforma.

4. Sklapanje ugovora

Ugovor je sklopljen kad korisnik naruči uslugu kod prodavca putem formulara na web stranici www.geosplet.com ili potvrdi ponudu prodavača (usmeno / pismeno).

Prodavač šalje korisniku potvrdu narudžbe i fakturu za uslugu.

5. Ograničenja i uklanjanje korisnikovog sadržaja

Na zahtjev korisnika prodavač ukloni njegov sadržaj sa online registra.

Prodavač ima pravo ograničiti ili u potpunosti ukloniti sve korisnikove sadržaje iz registra, ako nisu u skladu s važećim zakonom ili dobrom praksom.

6. Odgovornosti partnera

Korisnik je suglasan sa godišnjim plaćanjem usluga prodavca, prema važećem cjeniku ili za posebno dogovoreno plaćanje, kojeg partneri dogovore kod zaključenja ugovora. Račun za plaćanje usluga prodavač izdaje na početku obračunskog razdoblja. Obračunsko razdoblje je jedna godina. Ako korisnik kasni sa plaćanjem, dužan je platiti zakonske kamate.

Korisnik se obvezuje redovno informirati prodavca o svojim ažuriranim sadržajima. Prodavač ne preuzima odgovornost za pogrešne informacije ili štetu koja može biti uzrokovana nepravilnim sadržajem, prenesenim od strane korisnika.

U slučaju greške sa strane korisnika, prodavac nije odgovoran.

Prodavač ima pravo zbog održavanja, ažuriranja ili programiranja rada, privremeno obustaviti pružanje usluga.

7. Zaštita podataka korisnika

Prodavač koristi za provođenje svoje usluge podatke o korisniku. Osobne podatke korisnika mora prodavač koristiti u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

8. Važenje ugovora i odustajanje

Ugovor je sklopljen na određeno razdoblje od 1 godine, uz mogućnost produžetka.

U slučaju prekida ugovora, prodavač briše iz baze podatke o korisniku.

9. Promjene usluga

Prodavač ima pravo promijeniti ponudu svojih usluga ili njihove uvjete zbog razvoja i zbog širenja svoje ponude. Promjene u ponudi usluga objavljuju se na web stranici prodavca www.geosplet.com.

10. Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja važe do daljnjeg. Prodavac pridržava pravo izmjene Općih uvjeta poslovanja.

Geosplet d.o.o.

Maribor, 07.2.2018

GEOSPLET d.o.o.
Tržaška cesta 65, 2000 Maribor

DŠ 47367717
TRR IBAN SI56 0451 5000 1916 452 (NOVA KBM d.d.)

info@geosplet.com / +386 (0) 2 330 38 52 / +386 (0)30 278 386