Zaštita osobnih podataka Geosplet d.o.o.

1. Opće

Geosplet d.o.o. (U daljnjem tekstu: prodavac) se obavezuje za zaštitu tajnosti osobnih podataka i privatnosti korisnika. Prikupljene osobne podatke koristiti će prodavac samo kod obavljanja ponuđenih usluga. Prodavac poštuje tajnost osobnih podataka i privatnosti korisnika i da će učiniti sve što je potrebno kako bi ih zaštitio od bilo kakvih nezakonitosti i zloupotrebe.

2. Korištenje i način zaštite osobnih podataka

Prodavac za potrebe pružanja usluga, prikuplja, upravlja, obrađuje i spremi sljedeće korisnikove podatke:

  • • ime i prezime;
  • • adresa za dostavu;
  • • firma ili. naziv pravne osobe (ako je korisnik pravna osoba);
  • • porezni identifikacijski broj pravne osobe (ako je korisnik pravna osoba);
  • • e-mail adresa (korisničko ime);
  • • lozinku u šifriranom obliku;
  • • kontaktni telefonski broj;
  • • zemlja prebivališta;
  • • ostale informacije koje korisnik samostalno evidentira u formularima online registra;

Za ispravnost, potpunost i ažurnost podataka unesenih od strane korisnika u online registar prodavac nije odgovoran.

Osobni podaci korisnika vode se samo u elektronskom obliku. Poslije uplate korisnik ima pristup do svojih osobnih podataka, korištenje izvodi se sa upotrebom korisničko ime i lozinke. Kod prodavca je pristup do osobnih podataka zaštićen sa upotrebom imena i lozinke.

Statistički podaci o korisnicima u neidentificiranom obliku mogu biti objavljeni u okviru prikazivanja firme odnosno prodavca. Isto tako podacima o obilasku stranice.

3.. Izjava o tajnosti osobnih podataka i privatnosti za korisnike

Prodavac je predan zaštiti osobnih podatka korisnika, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Prodavac neće, ni pod kojim okolnostima, bez izričitog odobrenja korisnika proslijediti osobne ili ostale korisničke podatke trećim osobama. Isto tako neće dopustiti trećoj osobi pristup osobnim ili drugim korisnikovim podatcima, osim ako je to zahtjev državnih vlasti zbog zakonskih obaveza ili u dobroj vjeri da je to neophodno za postupak pred sudom ili drugim tijelima javne vlasti, ili za zaštitu legitimnih interesa prodavca.

Sve osobne i druge informacije koje korisnik proslijedi prilikom naručivanja usluge zaštićeni su u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Prodavac ove informacije neće koristiti u svrhe koje bi na bilo koji način naškodile korisniku. Prodavac podatake korisnika neće koristiti za slanje promotivne e-pošte ili drugih neželjenih promotivnih materijala, osim da pošalje promotivne obavijesti na koje se korisnik naruči ili za koje će korisnik dati suglasnost.

4. Izvršavanje politike privatnosti

Svim osobama zaposlenim kod prodavaca ( redovno ili honorarno) koje imaju pristup osobnim i drugim podacima korisnika, zatražena je obveza da štite osobne i druge podatke i dužni su poštovati odredbe o tajnosti osobnih podataka i privatnosti za korisnike.Obveza čuvanja osobnih i drugih podataka vrijedi na neodređeno vrijeme, čak i nakon prestanka ugovornog odnosa sa prodavcem.

Geosplet d.o.o.

Maribor, 30.5.2018